Mae cynyrch Cosyn Cymru ar gael mewn nifer o farchnadoedd a gan nifer o werthwyr annibynnol. Cartref y busnes yw caffi a siop Blas Lôn Las ar Ffarm Moelyci (llun isod) ac mae yna wastad digon o gaws, iogwrt a
hufen iâ i'w gael yn fanno. Mae Blas ar Fwyd hefyd yn dosbarthu'r cynnyrch i ardaloedd arall Cymru – os ydych yn fanwerthwr neu gogydd a diddordeb mewn cynnyrch Cosyn Cymru, yna croeso i chi gysylltu a Carrie neu Blas ar Fwyd.

Manwerthwyr Annibynnol
Marchnadoedd a Ffeiriau

Marchnadoedd Cyson:

Ffeiriau / Digwyddiadau: